رویای رو بساز

مدرسین 24 آموز


عضویت مدرس :
برای درخواست حضور در لیست مدرسین کلیک کنید.
دکتر هاشمی

دکتر هاشمی

DBA- دکترای مدیریت کسب و کار

15 سال سابقه کار

بیشتر
مانی هاشمی

مانی هاشمی

-

1 سال سابقه کار

بیشتر